Eiwittransitie: duurzaam, gezond en lekker

 

Het THEMA Een groeiende wereldbevolking, druk op het beschikbare landbouwareaal, hogere grondstofprijzen en schaarste. De opgave om de wereldwijde eiwitvoorziening om te buigen naar een voor klimaat en gezondheid houdbaarder alternatief speelt al decennialang. Eiwittransitie – dierlijke eiwitten vervangen door plantaardige of duurzame dierlijke eiwitten – kan hieraan een grote bijdrage leveren. Steeds meer marktpartijen benutten deze kans. Met succes.

 Meatless BV uit Goes produceert een plantaardig eiwit dat vlees (deels) vervangt. Dit eiwit heeft een lager vet- en caloriegehalte en een bijna gelijke voedingswaarde. ‘De commerciële mogelijkheden voor gezondere voeding waren onze oorspronkelijke drijfveer. Maar al vrij snel kwamen we erachter dat ons product ecologisch gezien een van de beste eiwitdragers is’, vertelt Meatless-directeur Jos Hugense. ‘Blonk Milieu Advies heeft het product Meatless in opdracht van LNV en VROM onderzocht op land-, water- en energieverbruik en broeikasgasuitstoot. We scoren beter dan vlees en andere vleesvervangers. Daarnaast heeft Meatless dezelfde structuur en bite als vlees. Hierdoor tast het product het eetpatroon van de consument niet aan. Dat biedt kansen op de afzetmarkt.’

Insecteneiwitten

Het grote afzetgebied was ook voor enkele insectenkwekers reden om hun producten voor humane consumptie te gaan vermarkten. ‘Daarnaast hebben we een goed verhaal’, zegt Marian Peters, secretaris van brancheorganisatie Venik. ‘Insecteneiwitten zijn grootschalig te kweken en voedzaam. Het productieproces is uiterst milieuvriendelijk.’ Om wildgroei te voorkomen en een gezonde insectenkwekersbranche te ontwikkelen, onderzoekt Venik samen met WUR en Food and Agriculture Organization (FAO) welke kennis over insecten kweken voor menselijke consumptie al aanwezig is en wat zich wereldwijd afspeelt. ‘Veel kwekers zijn eenmansbedrijven en komen voort uit hobbyisme. Zij kunnen grootschalig onderzoek over dierenwelzijn en kweektechnieken niet bekostigen. Als brancheorganisatie trekken we hieraan.’

Acceptatie

Zowel Venik als Meatless ziet acceptatie als grootste uitdaging. Peters: ‘Het westerse publiek insecten laten eten is een avontuur. Via voorlichting richten we ons op de jeugd – de consument van de toekomst – en de bewuste consument.’ Meatless overtuigt vooral vleesproducenten en -verwerkers. ‘Zij zien vleesvervangers als bedreiging, terwijl het een enorme kans is. Vooral mengvormen, vleesproducten die voor een bepaald percentage uit onze plantaardige vezel bestaan, hebben veel potentie. Meng je volgens de juiste methode en in de juiste verhoudingen, dan merkt de consument er niets van’, aldus Hugense.

www.meatless.nl
www.venik.nl
OVergenomen uit: LNV_Kien5_Nieuwsbrief_web

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: