Archive for januari, 2011

Alternatieve eitwitbronnen gepromoot door ministerie van LNV

Promotiefilmpje van LNV over het eten van insecten als alternatieve voedingsbron

Geef een reactie

Universiteit Wageningen geeft insectenlezingen

Universiteit Wageningen geeft begin januari 2011 diverse lezingen over het eten van insecten.

Ook de pers was hier aanwezig:

http://www.reuters.com/article/idUSTRE70H1TT20110118 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12216355

http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/offbeat/8673384/save-the-planet-swap-your-steak-for-bugs-and-worms/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Geef een reactie

Eetbare insecten produceren minder broeikasgassen dan vee

Insecten stoten per kilogram insectenvlees in beginsel veel minder broeikasgassen uit dan runderen en varkens. Dat concluderen wetenschappers van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, die met overheid en bedrijfsleven onderzoeken of de kweek van insecten kan bijdragen aan een meer duurzame eiwitproductie. Insectenvlees kan zo een alternatief vormen voor gangbaar vlees.

 

De wereldwijde veeteelt levert een belangrijke bijdrage aan de productie van broeikasgassen. Voor het beoordelen van de duurzaamheid van insectenvlees kwantificeerden de onderzoekers van Wageningen University de productie van broeikasgassen van een aantal eetbare insectensoorten. De resultaten van het onderzoek verschenen in het gerenommeerde, online tijdschrift PLoS ONE van 29 december.

Het onderzoeksteam heeft voor het eerst gemeten hoeveel broeikasgassen insecten per kilogram product uitstoten. Het ging daarbij om methaan (CH4) en lachgas (N2O). De resultaten laten zien dat insecten veel minder broeikasgassen uitstoten dan de gangbare productiedieren, zoals runderen en varkens. Zo produceert een varken tien tot honderd keer zo veel broeikasgassen per kilogram groei als bijvoorbeeld meelwormen. Ook de uitstoot van ammoniak (veroorzaker van verzuring en eutrofiëring van grondwater) blijkt aanzienlijk lager te zijn. Een varken stoot acht tot twaalf keer zoveel ammoniak uit per kilogram groei als krekels en tot wel vijftig keer zoveel als sprinkhanen. Bijkomend voordeel van insecten boven zoogdieren is dat ze hun voedsel sneller omzetten in vlees.

Alternatief

Het onderzoek toont aan dat eiwitten afkomstig van insecten, in beginsel, een milieuvriendelijk alternatief zijn voor eiwitten uit vlees afkomstig van de gebruikelijke productiedieren. Verder onderzoek is nodig om na te gaan of de productie van een kilogram insecteneiwit ook milieuvriendelijker is dan conventioneel dierlijk eiwit wanneer de gehele productieketen in aanmerking wordt genomen.

 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE

 Meer informatie bij Dennis Oonincx, tel. 0317 482019, Dennis.Oonincx@wur.nl of prof.dr. Arnold van Huis, tel. 0317 484653, arnold.vanhuis@wur.nl of. Of bij Jac Niessen, wetenschapsvoorlichter Wageningen UR, tel. 0317 485003, jac.niessen@wur.nl.

Artikel: Dennis Oonincx, Joost van Itterbeeck, Marcel Heetkamp, Henry van den Brand, Joop van Loon, Arnold van Huis. An Exploration on Greenhouse Gas and Ammonia Production by Insect Species Suitable for Animal or Human Consumption. PLoS ONE 29 december 2010. Zie http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0014445

Opmerking: Van woensdag 5 januari t/m 23 februari organiseert het Laboratorium voor Entomologie van Wageningen University elke woensdag de lezingenserie Insecten en Maatschappij, met op 12 januari de aflevering: ‘Insecten: Het vlees van de toekomst’ (20-22 uur Forum-gebouw, Wageningen Campus, Wageningen). Info met gehele programma.

 Wageningen University maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research centre). De missie is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR bundelen negen gespecialiseerde en meer toegepaste onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 40 vestigingen (in Nederland, Brazilië en China), 6500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de vooraanstaande kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen natuurwetenschappelijke,  technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines vormen het hart van de Wageningen-aanpak.

Persbericht Wageningen UR: nr 001, 3 januari 2011

 http://www.wageningenuniversity.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/P001.htm

Geef een reactie